Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler Genel Bilgiler

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

Bölümün temel amacı; Ülkemizde,  yabancı dil bilmenin çok faydalı olduğunu genç nesil dünyaya açıldıkça daha da fark eder oldu. Küresel dünyanın içinde olan insanlar tüm dünyada kabul gören İngilizceyi bilmeyi dahi artık yeterli görmemekte;   Sadece İngilizce bilgisi hayat standardınızı yukarıya çekerken şimdi sıradanlaşmıştır. Böyle bir durumda dahi hala Ülkemizde İngilizce bilinmesinin çok az sayıda olması yeni nesil için zorunlu bir hal almaktadır. MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) bölümümün Türkiye geneli doluluk oranın % 98,28 olması, bölge öğrencilerinden birimimize program açılmasına yönelik taleplerin gelmesi, üniversitemizdeki yabancı dil eğitimini güçlendirmektir. Bunun yanı sıra;  Bölgede yabancı dile ilgi duyan öğrenci potansiyeli mevcuttur, dolayısyla hem bölgenin ihtiyacı karşılanacak, hem de üniversitemizin dil eğitimi konusundaki eksikliği giderilecektir. Ayrıca; Bölgede bulunan Üniversitelerde  bu bölümün çok az olması ve gelen taleplerin bir değerlendirmeye tabi tutulursa doluluk oaranının MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) bölümü için  %100’olacağı düşünülmektedir.

 

Amaç;Yabancı Dilin gerek sağlık gerekse eğitim ve yaşam üzerindeki  önemini kısa başlıklar halinde sıralamak gerekirse;

1.Yabancı dil bilenlerin iş imkanları daha fazladır;

Gelişen teknoloji ile mesafelerin azaldığı dünyada şirketler yeni pazarlara giriyorlar. İşveren birden çok yabancı dil bilen çalışanın daha fazla toplulukla iletişime geçmesi düşünür bu yüzden değerli varlık olarak görür. Cv nizdeki yabancı dil bilgisi fazlalığı size ön sıralara çıkartır ve daha çok maddi kazanç sağlar. 

2.Farklı kültürden insanlarla iletişime geçebilmek;

Dil yeni bir kültürü açılan kapı olduğundan, girdiği toplumunun kültürünü daha geniş şekilde anlamasını sağlar. Birden fazla dil bilmek, seyahat edidiğinde o yörenin halkı ile onun dilinde konuşulduğunda daha samimi ortam oluştururlar. Ülkenin kültürel değerlerini incelerken, şiirlerini okurken, müziğini dinlerken  daha anlamlı gelecektir.  Keyifli zaman geçirmek motive edecek ve kişisel gelişimleri psikolojik olarak mutlu olmayı sağlayacaktır. 

3.Beyin gücünü arttırır;

İkinci bir dil öğrenmek, hafızayı güçlendirir ve dikkat süresini arttırır. Konsantre olmaya zorlar ve problem çözme becerilerini geliştirir. Bir dilden diğerine geçiş yapmayı öğrenirken, çoklu görev yeteneklerini geliştirirz. Birden fazla dil bilen bireylerin daha fazla mantıklı ve rasyonel oldukları, daha iyi karar verme becerilerine sahip oldukları ve çevreleri hakkında daha anlayışlı oldukları incelenmiştir. 

4.Karar vermeyi hızlandırır.

Anadilde içinde bulunulan duygusal tepkilerden ve önyargılardan uzaklaşır ve gerçeklere dayanan sistematik net kararlar aldırır. Yabancı dil öğrenmenin en büyük avantajı beyni daha çok kullandığınız için algılarınız daha gelişmiş olur. Düşünme ve problem çözme gibi temel öğrenme becerilerini ortaya çıkartmış olmaktır. Birden fazla dil konuşmak, birden fazla şekilde düşünebilme anlamına gelir. 

5.Erken yaşlanmayı önler, Demans ve Alzheimer’ı duraklatır;

Dil öğrenme beyni geliştirir ve sağlıklı tutar. Beyin ne kadar kullanılırsa işlevleri çok daha iyi çalışır ve devamlı beyin jimnastiği yapıldığından hafıza güçlü kalır. Yeni bir dil öğrenmek yeterli olmaz bilgileri devamlı hatırlayıp uygulamak gereklidir. Buda erken yaşlanmayı önler. Bilimsel çalışmaların sonucunda en az dört yıl Demans ve Alzheimer hastalığını durdurduğu ortaya çıkmıştır. 

6.Anadilini geliştirir.Yeni bir dil öğrenmek kendi dilinizin temelleri hakkında daha bilinçli hale getirir. Kelime bilgisi, fiil, kavrama, deyimler ve cümle yapısı gibi terimler günlük kullanımda daha anlamlı hale gelir. İki dil arasında karşılaştırma yapıp aradaki farklar akılda kalacaktır.

7.Global ufkunu açar;

Dünya hakkındaki anlayışı zenginleştirmenin en iyi yollarından biri, normalde iletişim kurma şansına sahip olamayacağınız insanlardan iletişim kurup yeni bakış açıları araştırmaktır. Farklı görüşler kazandırıp,  global dünyayı farklı şekilde görmeyi sağlayacaktır.

8. Ülkemizde tercih edilen yabancı diller;

İngilizce ilk önce tercih edilen dildir ama en çok konuşulan dil değildir.

9. Akademisyen olmak için yabancı dil bilmenin önemi;

Akademisyen, üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. 

Akademisyenlerin başlıca faaliyetleri araştırma yapmak, bilimsel gelişmeleri incelemek, öğrencilere ders vermek, yaptığı çalışmaları bilimsel makaleler, konferanslar, sempozyumlar yoluyla paylaşmaktır. 

Yabancı dili olmayan akademisyen, dünyada yayınlanan bilimsel makaleleri okuyamaz ve araştırmalarında yeterli bilgiye sahip olamaz. Yabancı makaleleri okuyamayan, araştırma yapamayan, alanında güncel gelişmeleri takip edemeyen akademisyen kabul edilemez. Sadece İngilizce bilgisi daha yeterli olmaz ilgilendiği alanda net ve doğru bilgilere ulaşmak için dünyaca tercih edilen İspanyolca, Almanca, Arapça yada Rusça dillerinden birini bilmelidir. Bilgilerini paylaştığı makalesini muhakkak dünya dillerinden biri ile yazmalıdır, kendi anadilinde yazdığı makalenin etkileri yetersiz olur.  Akademik kariyeriniz boyunca ilgilendiğiniz alanda yenilikleri takip edecek, alanın literatürüne hakım olacak, bu alanda ilgili çalışmaları inceleyip üretecek ve bu konuda ders verecektir. Vs.

 

KISACASI…..

Mütercim-Tercümanlık programından mezun olanlar resmi ve özel tv kurumlarında, özel görsel medya kuruluşlarında, uluslararası konferanslar organize eden şirket ve kurumlarda, Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, turizm acentelerinde ve ticari şirketlerde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-Tercümanlık programını bitirenlerin iş bulma olanakları, dilini öğrendikleri ülke ile ülkemiz arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak mezunlar; turizm,ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret sektörlerinde, elçiliklerde iş bulma olanağına sahiptirler. Birden fazla dile sahip olan mütercim-tercümanın iş bulma olanağı ülkemizde daha şanslı geleceğinden taleplerin çok fazla olmasından dolayı Üniversitemizin bu bölümü açmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.